15. marca 2009

FOReVER|neXt: Serenity 2009

Tanečná skladba, ktorou som sa pokúšal zaujať plénum na FOReVER|neXt 8bit party a obsadil 5. miesto s počtom bodov 339.
Vznik skladby bol však veľmi komplikovaný, pretože ku pôvodnému zdrojáku som sa vrátil až po takmer 5-tich rokoch, no v tomto prípade SQ-Tracker zlyhal a skladba sa doňho nevošla. Preto som skladbu musel "preportovať" do Vortex Trackera, v ktorom som ju dokončil ešte asi na dvojnásobnú dĺžku.

Download:

MP3: mborik_serenity9.mp3 (3.57 MB)
PT3: mborik_serenity9.pt3 (13,1 kB)