8. septembra 2020

Speccy2010 v1.2.8

Všetko v našich životoch má začiatok a nejaký koniec. Akési vyústenie. A tak aj firmware pre Speccy2010 tento víkend dospel do svojej poslednej, finálnej verzie, ktorá je takým zavŕšením mojej snahy trvajúcej 2¼ roka. Musí to byť znamenie vesmíru, že práve 128. commitom do repozitára som uzavrel vývoj a prinášam vám verziu v1.2.8...

EDIT: Ako hovorí zákon schválností: Až keď vydáte finálnu verziu, tak to začnú uživatelia reálne používať a objavia vám chyby. A výsledok je rerelease 🤦‍♂️ ... updatnite si, prosím.