6. apríla 2012

MIF 85 - prototyp

Tento článok začnem dosť nezvyčajne - videom - pretože práve oňho ide a jeho obsah hovorí za všetko...

MIF 85 je zvukový interfejs pre mikropočítač PMD 85, ktorý využíva zákaznícky stereofónny zvukový čip Philips SAA 1099. Po mnohých rokoch takto PMD 85 dostáva konečne poriadny zvukový interfejs.
EDIT: Kompletný popis interfejsu MIF 85 so schémou, rovnicami a popisom ovládania nájdete na našich stránkach.